Candidate's Gohana

Sr.No Name Sex Party Affiliation
1 DR.KRISHAN CHANDER BANGER Male Indian National Lok Dal
2 DR.GAJRAJ KAUSHIK Male Bahujan Samaj Party
3 JAGBIR SINGH MALIK Male Indian National Congress
4 DHARAMPAL SINGH MALIK Male Haryana Janhit Congress (BL)
5 RAM CHANDER JANGRA Male Bharatiya Janata Party
6 PT.UMESH KUMAR SHARMA Male Haryana Lokhit Party
7 ARYA NARENDER MAHRA Male Rashtriya Arya Raj Sabha
8 SAJJAN KUMAR Male Smast Bhartiya Party
9 KRISHAN Male Independent
10 JAGBIR Male Independent
11 JAGBIR SINGH Male Independent
12 JAIPAL Male Independent
13 MUKESH TAYAL Male Independent
14 RAMCHANDER Male Independent
15 SANJAY BARWASNIYA Male Independent
Click on Candidate Name to get his/her Expenditure details
Candidate's Gohana | ceo Haryana